Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις!

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις!

iZi Media – iZi Media Group

 

Κατασκευή Ιστοσελίδων, Ψηφιακή Στρατηγική & Επικοινωνία

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Εταιρείες iZi Media
Καβάλα 14
Βάρνα 9.000
Βουλγαρία

©2021 iZi Media Digital Marketing Group. All Rights Reserved.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Η χρήση του παρεχόμενου περιεχομένου της ιστοσελίδας και των παρεχομένων υπηρεσιών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω. Στην περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης, οφείλει να αποφεύγει κάθε επίσκεψη ή / και χρήση του δικτυακού τόπου.
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας iZi Media Group, στο εξής για συντομία iZi Media και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο που έχει πιστοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση -ακόμα και με την αναφορά της πηγής με ενεργό σύνδεσμο-, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη.

Οι παρόντες όροι για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καλύπτουν όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγει η iZi Media, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου izimedia.gr. Επίσης, οι παρόντες όροι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το website προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της iZi Media μπορείτε να βρείτε εδώ. Οι όροι αυτοί δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του site και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του site.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η iZi Media δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του website. Με την είσοδο του στο site ο χρήστης τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης από τυχόν ζημία προκύψει κατά την διάρκεια πλοήγησης του στο site https://izimedia.gr/

 

ΧΡΗΣΗ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η iZi Media συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του στη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή του χρήστη στην iZi Media οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα & Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το izimedia.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που επιθυμούν περαιτέρω επικοινωνία για την ενημερωτική τους υποστήριξη, την απάντηση σε αιτήματα, την επίλυση αποριών και οτιδήποτε αφορά τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του izimedia.gr, καθώς και την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση & συλλογή προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου της iZi Media μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Οι χρήστες εφόσον το επιθυμούν, διατηρούν το δικαίωμα μέσω οποιασδήποτε επικοινωνίας με τη iZi Media, να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή, διατηρώντας έτσι τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και τη χρήση αυτών. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της iZi Media μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους χρήστες στον ιστότοπο της iZi Media μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που οι χρήστες τα διέθεσαν. Δεν γνωστοποιούνται, δεν πωλούνται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα μέρη για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς την προγενέστερη συναίνεση των χρηστών. Το izimedia.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα μόνο αν: Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη iZi Media καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των παραγγελιών-υπηρεσιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη iZi Media έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του izimedia.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς τη iZi Media. Η iZi Media δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε σε συμμόρφωση με τους ορισμούς του νόμου και τις επιταγές των αρμόδιων αρχών και ακολουθεί κατά γράμμα τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η iZi Media εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 04/05/2016. Αναλυτικές πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου της iZi Media μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 

Το izimedia.gr περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το izimedia.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Ομοίως, η iZi Media δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα sites στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού του site. Αναλυτικές πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου της iZi Media μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

COOKIES

 

Το izimedia.gr για τη βελτίωση των υπηρεσιών του μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του izimedia.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης του izimedia.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Αναλυτικές πληροφορίες για τα Cookie και την Πολιτική που ακολουθεί η iZi Media για τα Cookie μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του izimedia.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής νομοθεσίας [Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)]. Η iZi Media εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 04/05/2016. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το izimedia.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του izimedia.gr

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην iZi Media Digital Marketing Group, έχει τεθεί σε λειτουργία από αυτήν και σας διατίθεται για ενημερωτικούς σκοπούς. Η χρήση της ιστοσελίδας izimedia.gr, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτό το site.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Πλην άλλων διατάξεων, αυτό το site παρέχεται για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μεταβίβαση, εμφάνιση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, παροχή άδειας, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταβίβαση ή πώληση στοιχείων, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που λαμβάνονται από το site. Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη και να αντιγράψετε ηλεκτρονικά, να κάνετε download και να εκτυπώσετε μέρη του υλικού που περιέχεται στο site για δική σας μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα ή άλλες κοινοποιήσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τροποποίηση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, εμφάνιση ή μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού του site, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια των παραπάνω εταιρειών. Κάθε τμήμα υλικού που “κατεβάζετε από το site” (download), συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό λογισμικό, αρχεία, γραφικά, δεδομένα ή στοιχεία άλλου περιεχομένου, ανήκει στην εταιρεία iZi Media Digital Marketing Group ή τους φορείς χορήγησης άδειας αυτής. Όταν κάνετε download,το υλικό αυτό σας παρέχεται από την iZi Media στο πλαίσιο μιας άδειας που μπορεί να ανακληθεί. H iZi Media διατηρεί πλήρη και ακέραιο τίτλο ιδιοκτησίας στο λογισμικό και σε όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να διανείμετε εκ νέου ή να πωλήσετε το υλικό, ούτε μπορείτε να προβείτε σε ανάστροφη μηχανίκευση, να το αποσυναρμολογήσετε ή να το μετατρέψετε σε άλλη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

 

Πλην στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγουμε από εσάς σύμφωνα με την Πολιτική μας περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου και τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όλες οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις, οι ιδέες, τα γραφικά ή άλλα στοιχεία που γνωστοποιείτε στη iZi Media μέσω αυτού του site θα γίνονται περιουσία της, ακόμα κι αν αυτή η συμφωνία διακοπεί αργότερα. Η iZi Media και τα άτομα που έχουν διοριστεί από αυτή θα είναι ελεύθερα να αντιγράψουν, γνωστοποιήσουν, διανείμουν, ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο τα υλικά που υποβάλετε για οποιονδήποτε και όλους τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση να αποζημιώσουν εσάς ή άλλους για το υλικό.

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΗ

 

Η iZi Media δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του site. Αυτό το site και τα υλικά, στοιχεία & οι υπηρεσίες σε αυτό συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενο, γραφικά και συνδέσεις, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου. Η iZi Media δεν αποδέχεται κανένα είδος ευθύνης που αντιστοιχεί σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, απουσίας ιών υπολογιστών, και εγγυήσεις που αναφαίνονται στην πορεία των συναλλαγών ή στην πορεία εκτέλεσης, η iZi Media δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό το site θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται σε αυτό το site ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το site δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Η iZi Media δεν προβαίνει σε καμία υπόσχεση ή παροχή εγγύησης σχετικά με την χρήση του υλικού σε αυτό το site από την άποψη της πληρότητας, της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, του έγκαιρου χαρακτήρα, της αξιοπιστίας αυτού ή από άλλη άποψη. Επιπροσθέτως, εσείς (και όχι η iZi Media) αναλαμβάνετε όλο το κόστος για όλες τις απαραίτητες εργασίες σέρβις, επισκευές ή διορθώσεις.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεη η iZi Media για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, έκτακτη, υποδειγματική ή παρεπόμενη αποζημίωση, ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση,- ακόμα και αν η iZi Media έχει ενημερωθεί προγενέστερα για την πιθανότητα της εν λόγω αποζημίωσης, είτε στο πλαίσιο μιας αγωγής λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή άλλης περίπτωσης που επισύρει ευθύνη, όταν προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση των στοιχείων, υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών που διατίθενται από αυτό το site. Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν παρά την οποιαδήποτε αναποτελεσματικότητα περιορισμένων ενδίκων μέσων να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ανεξάρτητα δηλαδή από την έκβαση τυχόν εκκρεμούς δίκης. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στην διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, ή την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενη ή έκτακτη αποζημίωση, οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε τη iZi Media, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους φορείς χορήγησης αδειών και τους προμηθευτές της από κάθε ευθύνη για ζημία, δαπάνη, αποζημίωση και έξοδα, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής δικηγόρου καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα, που απορρέουν από την παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από κάποια δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Internet (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, αμέλεια ή παράνομη συμπεριφορά) από εσάς ή από τρίτο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο Site χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό στο Internet.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Παρέχοντας υλικό σε αυτό το site, η iZi Media δεν υπόσχεται ότι το υλικό θα παραμείνει διαθέσιμο σε σας. Η iZi Media δικαιούται να διακόψει ανά πάσα στιγμή το σύνολο ή μέρος αυτού του site, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τις κοινοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται αυτό το site, και η χρήση του site εκ μέρους σας μετά τις εν λόγω αλλαγές θα θεωρείται ότι εκφράζει τη συναίνεσή σας στους εν λόγω τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε να εξετάζετε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να εξακριβώνετε κατά πόσο έχουν αλλάξει. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους χρήσης θα αναρτώνται στον ιστότοπο μας στη διεύθυνση https://www.izimedia.gr/. Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτή είναι η πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε σας και τη iZi Media σχετικά με όλες τις πτυχές της χρήσης αυτού του site από εσάς. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HOSTING

 

Η iZi Media λειτουργεί ως μεταπωλητής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με αξιόπιστες εταιρείες του χώρου και data center όπως η Top.Host, η Hetzner, η Leaseweb κ.α. Για την παροχή υπηρεσιών web hosting από τη iZi Media προς τους πελάτες της, ισχύουν οι κάτωθι όροι χρήσης.

 

1. Εισαγωγή

 

1. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις αφορούν και θα εφαρμόζονται για την χρήση των υπηρεσιών hosting (φιλοξενίας ιστοσελίδων σε server) που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες hosting που παρέχει η Εταιρία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία.

1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση των υπηρεσιών hosting της Εταιρίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας θα αναφέρονται στο εξής ως “Πελάτης”, ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία.

 

2. Υπηρεσίες και Ευθύνη Εταιρίας

 

2.1 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα “ανεβάζει” στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

2.2 Η Εταιρία γνωστοποιεί με email στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του virtual server του και του Πίνακα Ελέγχου του. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

2.3 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Η Εταιρία θα μπορούσε κατ’ εξαίρεσίν, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη). Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

2.4 Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από την Εταιρία με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της Εταιρίας αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την Εταιρία.

2.5 Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Ακόμα κι αν το ανέβασμα του υλικού γίνεται από την εταιρεία για λογαριασμό του πελάτη, η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε να γνωρίζει το περιεχόμενο των πληροφοριών, καθώς και αν αυτό είναι νόμιμο ή όχι, ή αν παραβιάζει οποιαδήποτε μορφή δικαιωμάτων και για το λόγο αυτό δεν έχει για το υλικό ουδεμία ευθύνη. Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του υλικού που αναρτάται σε αυτήν, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη της (τον πελάτη). Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

2.6 Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπό ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών. Η ταχύτητα σύνδεσης που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα από άκρο σε άκρο.

2.7 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

2.8 Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

2.9 Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, PHP, MySQL, ASP.net, Perl, Zend Guard, ionCube κ.λ.π. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα PHP, MySQL Queries, ASP.net κ.λ.π των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας.

2.10 Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις.

2.11 Η Εταιρεία κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών, που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της, αλλά όχι για τα mails τους. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας για τα αρχεία, τις βάσεις δεδομένων και τα email του. Τόσο για λόγους ασφαλείας, αλλά και σύμφωνα με τον όρο 4.12, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή του Πελάτη.

2.12 Η Εταιρεία θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα email και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη.

2.13 Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

2.14 Όλοι οι λογαριασμοί web hosting εμφανίζουν αυτόματα μία σελίδα “Υπό Κατασκευή” μόλις ενεργοποιηθούν. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός hosting στην Εταιρία. Η σελίδα “Υπό Κατασκευή” μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό web hosting. Η σελίδα “Υπό Κατασκευή” μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως, (i) συνδέσμους προς προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρίας, (ii) διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων και (iii) φόρμα αναζήτησης πληροφοριών στο Internet.

 

3. Ευθύνη Χρήστη και Μη Επιτρεπτή Χρήση των Servers

 

3.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:

α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
β. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
ζ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της
η. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
θ. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

3.2 H Εταιρεία έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι πορνογραφικού (δεν ισχύει για Dedicated Servers), ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

3.3 Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε πολλούς παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη email: (α) διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον πελάτη τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk email”. Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας για spamming θα χρεώνεται ένα πόσο για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρία.
Για την προστασία των IPs των servers από την εισαγωγή τους σε spam λίστες, η εταιρεία εφαρμόζει μηχανισμό ασφαλείας σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό των email που στέλνουν οι χρήστες ανά ώρα. Μετά από αίτημα του πελάτη, αυτός ο μηχανισμός μπορεί να γίνει, κατ’ εξαίρεση, λίγο πιο ελαστικός, και εφόσον κριθεί από τους διαχειριστές των servers ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αξιόπιστη λειτουργία της υπηρεσίας αποστολής Emails.

3.4 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Εταιρίας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρίας, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κ.τ.λ.

3.5 Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του πελάτη. Ο Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.

3.6 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming, το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό καθώς και gallery sites τα οποία κάνουν υπερβολική χρήση πόρων. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

3.7 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

3.8 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της Εταιρείας, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρεία θα συνεργάζεται με τον πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

3.9 Ο πελάτης συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

α. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στο server. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
β. Να μην εκτελεί δαίμονες και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία, που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth όπως IRCD, chat δαίμονες, .exe, .com κλπ.
γ. Να μην εκτελεί οποιονδήποτε τύπο web Spider ή Indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash / AdSpy).
δ. Να μην εκτελεί οποιαδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύεται η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιωνδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.
ε. Να μην συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.
ζ. Να μην εκτελεί κανένα gaming server όπως counter-strike, half-life, battlefield1942, minecraft κλπ.
στ. Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
η. Να μην χρησιμοποιεί Script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο που δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιουδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην εταιρία, όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον πελάτη.
θ. Να μην διαθέτει στον server Mailbox το μέγεθος του οποίου να υπερβαίνει: τα 300 MB, το 1 GB ή τα 2 GB ανά περίπτωση. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
ι. Να διατηρεί ενημερωμένο το λογισμικό που εγκαθιστά στα πακέτα φιλοξενίας του, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και πραγματοποιώντας τις ρυθμίσεις που διασφαλίζoυν ότι το site του είναι ασφαλές και προστατευμένο από κακόβουλες ενέργειες.

3.10 CPU, Μνήμη, Disk IO, Entry Processes
α. Οι παραπάνω πόροι, που χρησιμοποιεί ένα shared hosting πακέτο, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του Unmetered. Παρέχονται συγκεκριμένες τιμές ανάλογα με την υπηρεσία και τον server στον οποίο φιλοξενείστε.
β. Οι Databases που φιλοξενούνται στους servers μας, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 300MB (MySQL) και το 1GB (MSSQL), αλλά ούτε να προκαλούν προβλήματα απόδοσης στον server από κατάχρηση CPU, Μνήμης ή Disk IO που διατίθενται σε κάθε λογαριασμό πελάτη, σύμφωνα με τον όρο 4.10.α.

3.11 Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως ένα συμβατικό Web Site. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της Εταιρίας πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου της Εταιρίας. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της Εταιρίας, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της Εταιρίας, η Εταιρία μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

3.12 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρεία, όπως ο χώρος, τα email ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

3.13 Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Εταιρίας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Εταιρία θα χρεώσει τον πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

3.14 Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατό, ο πελάτης πρέπει να βάζει στους καταλόγους και αρχεία δικαιώματα 755 ή όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

3.15 Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο πελάτης είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης. Για λόγους ασφαλείας, προτείνεται o πελάτης να αλλάζει τον κωδικό κάθε 6 μήνες.

3.16 Οι λογαριασμοί Shared Hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν επιθυμείτε τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο πακέτο μεταπωλητών.

3.17 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των email υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του. Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η iZi Media Group παρέχει υπηρεσίες digital marketing υπό τους κάτωθι όρους.

 

Λήψη E-book – Οπτικοακουστικού Υλικού – Βίντεο Tutorial

 

Η iZi Media στα πλαίσια των προγραμμάτων της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, διαθέτει τη βιβλιογραφία της δωρεάν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις κάθε μορφής που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Για ιδιώτες, η iZi Media διατηρεί το δικαίωμα της μη διάθεσης των βιβλίων ή της πώλησης αυτών. Η βιβλιογραφία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της iZi Media και απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση -ακόμα και με την αναφορά της πηγής με ενεργό σύνδεσμο-, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του βιβλίου, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη.

 

Τρόποι Πληρωμής

 

Το κόστος των υπηρεσιών που επιλέξει ο πελάτης προκαταβάλλεται και οι υπηρεσίες ξεκινούν αμέσως μετά την πληρωμή. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της iZi Media. Απόδειξη για τη συναλλαγή θεωρείται το αποδεικτικό που εκδίδει η τράπεζα. Ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το αποδεικτικό της κατάθεσης και τα στοιχεία τιμολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου η iZi Media να εκδώσει το παραστατικό της τιμολόγησης, το οποίο αποστέλλεται στον πελάτη επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Εmail Marketing

 

Το email marketing περιλαμβάνει την υπηρεσία σχεδιασμού και κατασκευής του δημιουργικού που θα αποσταλεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του πελάτη ο οποίος αποστέλλει όλα τα υλικά, κείμενα & φωτογραφίες τα οποία δεσμεύεται ότι του ανήκουν και είναι ιδιοκτησία του, ενώ ρητά δηλώνει ότι δεν παραβιάζουν πνευματικά ή άλλα δικαιώματα. Η κατασκευή του δημιουργικού καλύπτεται με εγγύηση αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα ορίζεται η ολοκλήρωση και η παράδοση του δημιουργικού στον πελάτη σύμφωνα με τα πρότυπα που επέλεξε και μόνο. Η iZi Media δεν δεσμεύεται για χρονική καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει από τεχνικής φύσεως ή άλλης φύσεως αδυναμίες. Η υπηρεσία καλύπτεται και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν η iZi Media δεν ολοκληρώσει και δεν παραδώσει το δημιουργικό εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Το email marketing περιλαμβάνει επίσης και υπηρεσία μαζικής αποστολής newsletter σε λίστα παραληπτών του πελάτη της. Ο πελάτης σαφώς και αποδέχεται πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λίστα παραληπτών που θα προσκομίσει της οποίας η προέλευση είναι απολύτως νόμιμη και η συλλογή των διευθύνσεων έχει γίνει με νόμιμο τρόπο. H iZi Media ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το περιεχόμενο της λίστας που προσκομίζει ο πελάτης. Η υπηρεσία καλύπτεται με εγγύηση αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα ορίζεται η ολοκλήρωση της μαζικής αποστολής στον αριθμό των παραληπτών που συμφώνησε με τον πελάτη της αριθμητικά και μόνο. Αν για παράδειγμα συμφωνηθεί αποστολή newsletter σε 100 παραλήπτες, ο αριθμός 100 είναι το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και σε αυτό περιορίζεται η εγγύηση αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα αποδεικνύεται με την εκτύπωση του ιστορικού από την ειδική εφαρμογή email marketing της iZi Media. Η iZi Media δεν δεσμεύεται για χρονική καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει από τεχνικής φύσεως ή άλλης φύσεως αδυναμίες. Η υπηρεσία καλύπτεται και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν η iZi Media δεν ολοκληρώσει τις αποστολές εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά τη σύναψη της συμφωνίας.

 

Social Media Marketing

 

То Social Media Marketing περιλαμβάνει την υπηρεσία πλήρους διαχείρισης των account των πελατών της, δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων & υλικού, δημιουργία διαφημιστικών εκστρατειών κάθε τύπου, όπως για παράδειγμα, αύξηση κοινού στους λογαριασμούς των πελατών της στα Social Media μέσω διαφημιστικής προβολής και προώθησης. Η υπηρεσία καλύπτεται με εγγύηση αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα ορίζεται η ολοκλήρωση της αύξησης του κοινού που συμφώνησε με τον πελάτη της, αριθμητικά και μόνο. Αν για παράδειγμα συμφωνηθεί αύξηση 500 νέων fans σε λογαριασμό facebook, ο αριθμός 500 είναι το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και σε αυτό περιορίζεται η εγγύηση αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα αποδεικνύεται βάση των στατιστικών στοιχείων από τους λογαριασμούς του πελάτη στα Social Media. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των λογαριασμών του στα Social Media και υποχρεούται να παραχωρεί πρόσβαση στη iZi Media σε περίπτωση που τα στατιστικά δε δίνονται εξωτερικά προκειμένου να έχει εικόνα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η iZi Media δεν δεσμεύεται για χρονική καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει από τεχνικής φύσεως ή άλλης φύσεως αδυναμίες. Η υπηρεσία καλύπτεται και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν η iZi Media για λόγους τεχνικού κωλύματος ή ανωτέρας βίας δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την αύξηση του κοινού εντός του κατά προσέγγιση χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Το Social Media marketing περιλαμβάνει ακόμα την υπηρεσία διαχείρισης λογαριασμού πελατών. Η υπηρεσία καλύπτεται με εγγύηση αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα ορίζεται η πραγματοποίηση των ενεργειών που θα έχουν συμφωνηθεί, αριθμητικά και μόνο. Αν για παράδειγμα συμφωνηθεί σε διάστημα 30 ημερών να πραγματοποιηθούν 15 αναρτήσεις, ο αριθμός 15 είναι το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και σε αυτό περιορίζεται η εγγύηση αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα αποδεικνύεται βάση της εικόνας των λογαριασμών του πελάτη στα Social Media. Ο πελάτης υποχρεούται να παραχωρεί πρόσβαση στη iZi Media προκειμένου να διαχειριστεί τους λογαριασμούς. Η iZi Media δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και το υλικό που είχε αναρτηθεί στους λογαριασμούς προτού αναλάβει τη διαχείριση, όπως και του υλικού που θα αναρτηθεί μετά το πέρας της συνεργασίας. Η iZi Media δεν δεσμεύεται για χρονική καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει από τεχνικής φύσεως ή άλλης φύσεως αδυναμίες. Η υπηρεσία καλύπτεται και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν η iZi Media για λόγους τεχνικού κωλύματος ή ανωτέρας βίας δεν μπορέσει να ολοκληρώσει τα συμφωνημένα στην υπηρεσία διαχείρισης.

 

Search Engine Optimization – S.E.O.

 

Το Search Engine Optimization αποτελείται από αρκετές διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες διατίθενται όλες μαζί ως πακέτο, ή και μεμονωμένα ανάλογα το τι θα επιλέξει ο πελάτης. Όλες οι υπηρεσίες SEO καλύπτονται με εγγύηση αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα ορίζεται η δημιουργία, εξαγωγή και παράδοση στον πελάτη των σχετικών ενημερωτικών reports που αφορούν τα ευρήματα της κάθε υπηρεσίας και μόνο. Το αποτέλεσμα αποδεικνύεται βάση της αποστολής των reports στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η iZi Media δεν δεσμεύεται για χρονική καθυστέρηση στην αποστολή των reports που μπορεί να προκύψει από τεχνικής φύσεως ή άλλης φύσεως αδυναμίες. Η υπηρεσία καλύπτεται και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων εάν η iZi Media για λόγους τεχνικού κωλύματος ή ανωτέρας βίας δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την αποστολή των reports εντός του κατά προσέγγιση χρονικού διαστήματος που ορίζεται κατά τη σύναψη της συμφωνίας.

 

Σχεδίαση & Κατασκευή Ιστοσελίδων Παρουσίασης, Ηλεκτρονικών Καταστημάτων κ.α.

 

Οι ιστοσελίδες παραδίδονται με εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία παύει να ισχύει τη στιγμή της παράδοσης στον ιδιοκτήτη της μετά από εκπαίδευση. Μετά την παράδοση ο κάτοχος της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του και η iZi Media δεν αναλαμβάνει καμιά έξτρα εργασία, εκτός κι αν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί με κάποιο συμβόλαιο αναβάθμισης & συντήρησης. Οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί μετά την παράδοση της ιστοσελίδας κοστολογείται βάση χρονοχρέωσης.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

 

Τα iZi Media – iZi Media Group – iZi Media Hellas – iZi Media Holding είναι κατοχυρωμένα και απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του ιστότοπου της iZi Media καθώς και των λογότυπων.

 

© 2021 iZi Media | iZi Media Group | All Rights Reserved ©℗®™