Правила и Условия

Правила за Ползване и Условия!

Правила и Условия

Правила за Ползване и Условия!

iZi Media – iZi Media Group

 

Дизайн на Уебсайтове, Дигитален Маркетинг и Комуникация

КОМПАНИИ ОТ ГРУПА

iZi Media Компании
ул. Цариброд 41-ви
Варна 9000
България

©2021 iZi Media Digital Marketing Group. All Rights Reserved.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

Използването на предоставеното съдържание на уебсайта и предоставяните услуги предполага безусловно приемане на настоящите Общи Условия. Посетителят/потребителят на уебсайта приема, че при всяко посещение/използване на този уебсайт той ще прилага и ще бъде обвързан от Общите Условия за ползване, както са описани по-долу. В случай на несъгласие с едно или повече условия за ползване, посетителят/потребителят трябва да избягва всяко посещение и/или използване на уебсайта.
Цялото съдържание на уебсайта, включително изображения, графики, снимки, чертежи, текстове, услуги и продукти, са интелектуална собственост на iZi Media Group, наричана по-долу iZi Media, и са защитени съгласно съответните разпоредби на гръцкото законодателство, европейското право и международни конвенции. Цялото съдържание на сайта е предадено на нотариус, който е заверил интелектуалната собственост.

Изрично е забранено копирането, разпространението, прехвърлянето, обработката, препродаването, създаването на производно произведение или подвеждането на обществеността относно действителния доставчик на съдържание на уебсайта. Възпроизвеждането, повторното публикуване, качването, обявяването, разпространението или предаването или всякакво друго използване на Съдържанието по какъвто и да е начин или за търговски или други цели е разрешено само с предварителното писмено разрешение на Компанията или друг притежател на авторски права. Имената, изображенията, лога и отличителни знаци, представляващи Компанията или трети страни и техните продукти или услуги са изключителни търговски марки на Компанията или трети страни, защитени от съответните закони за търговските марки. Появата им на уебсайта по никакъв начин не трябва да се тълкува като прехвърляне или прехвърляне на техния лиценз или право на използване.
Всяко използване, възпроизвеждане, повторно публикуване – дори по отношение на източника с активна връзка -, копиране, съхранение, продажба, предаване, разпространение, публикуване, изпълнение, изтегляне, превод, модифициране по какъвто и да е начин, частично или обобщение на съдържанието на уебсайта, без писменото разрешение на издателя.

Настоящите условия за защита на личните данни обхващат всички лични данни на потребителите, събрани от iZi Media, по време на посещението и използването на услугите и страниците на уебсайта izimedia.gr. Също така, тези условия обхващат условията за събиране, обработка и управление на лични данни на потребителите от уебсайта до всички свързани с него компании. Подробна информация за Политиката за поверителност на iZi Media може да намерите тук. Тези условия по никакъв начин не обхващат отношенията между потребителите на сайта и услугите, които не са обект на контрол или собственост на сайта.

Предвид естеството и обема на Интернет, при каквито и да било обстоятелства, включително небрежност, iZi Media не носи отговорност за какъвто и да е вид вреди, понесени от посетителя/ползвателя на страниците, услугите, опциите и съдържанието на уебсайта. При влизане в сайта се приема, че потребителят е запознат с условията на настоящия договор, приема тези условия и се отказва от всякакви претенции за щети, възникнали по време на навигацията му в сайта https://izimedia.gr/

 

ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

iZi Media събира лични данни, когато потребителят попълни своите данни във формата за контакт, предоставена на уебсайта. При регистриране на потребителя в iZi Media исканата информация е следната: Име и E-mail адрес (e-mail). izimedia.gr използва личните данни на потребителите, които желаят по-нататъшна комуникация за тяхната информационна подкрепа, отговаряне на заявки, решаване на въпроси и всичко, свързано с услугите, достъпни от и чрез izimedia.gr, както и за информирането им за нови предложения за услуги. Подробна информация за използването и събирането на лични данни и Политиката за поверителност на iZi Media можете да намерите тук.

 

ПРОВЕРКА / КОРЕКЦИЯ / ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Потребителите, ако желаят, си запазват правото чрез всяка комуникация с iZi Media да изтриват личните си данни, да коригират или актуализират личните си данни, по всяко време, като по този начин запазват пълен контрол върху личните си данни и тяхното използване. Подробна информация за Политиката за поверителност на iZi Media може да намерите тук.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Личната информация, събрана от потребителите на уебсайта iZi Media чрез специалната форма за контакт, се използва само за целта, предоставена от потребителите. Те не се разкриват, продават или прехвърлят на трети страни за каквато и да е употреба, без предварителното съгласие на потребителите. izimedia.gr може да канализира лични данни на своите потребители към трети лица, юридически или физически лица, само ако: Има изричното съгласие на потребителите за прехвърляне на лични данни. Предаването на лични данни на юридически и физически лица, които си сътрудничат с iZi Media, става необходимо за изпълнение на потребителски поръчки-услуги. Юридически и физически лица, които си сътрудничат с iZi Media, имат право да обработват личните данни, които потребителите на izimedia.gr й предоставят, само доколкото е абсолютно необходимо за предоставяне на подкрепа на iZi Media. iZi Media се задължава винаги да спазва определенията на закона и изискванията на компетентните органи и спазва в пълно съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на данните обработка за свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните). iZi Media прилага всичко, което е дефинирано и публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 05.04.2016 г. Подробна информация за Политиката за поверителност на iZi Media може да намерите тук.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

 

izimedia.gr включва връзки към други уебсайтове, които в никакъв случай не се контролират от същите, а от трети страни (физически или юридически лица). В никакъв случай izimedia.gr не носи отговорност за Условията за защита на личните данни на посетителите/потребителите, които тези органи спазват. По същия начин iZi Media не одобрява и не одобрява продуктите или услугите, предлагани на сайтовете, до които имате достъп чрез този сайт. Подробна информация за Политиката за поверителност на iZi Media може да намерите тук.

 

БИСКВИТКИ

 

izimedia.gr за подобряване на услугите си може да използва бисквитки за идентифициране на потребителя. Бисквитките се използват само за улесняване на достъпа на потребителя до конкретни услуги на izimedia.gr и за статистически цели, за да се определят областите, в които услугите му са полезни или популярни или за маркетингови цели. Потребителят на izimedia.gr може да конфигурира своя сървър (браузър) по такъв начин, че или да го предупреждава за използването на бисквитки в конкретни услуги, или да не позволява приемането на използването на бисквитки в никакъв случай. В случай, че потребителят на конкретните услуги и страници не желае използването на бисквитки за своята идентификация, той не може да има по-нататъшен достъп до тези услуги. Подробна информация за бисквитките и Политиката на iZi Media относно бисквитките можете да намерите тук.

 

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

Управлението и защитата на личните данни на потребителя на услугите на izimedia.gr е предмет на условията на този раздел, както и на съответните разпоредби на европейското и гръцкото законодателство [Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на 27 април 2016 г. относно защитата срещу обработване на лични данни и свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните)]. iZi Media прилага всичко, което е дефинирано и публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 05.04.2016 г. Тези термини са формулирани, като се вземат предвид както бързото развитие на технологиите и по-специално интернет, така и съществуващия – макар и слабо развит – набор от правни разпоредби по тези въпроси. В този контекст всички бъдещи съответни договорености ще бъдат предмет на този раздел. Във всеки случай, izimedia.gr си запазва правото да променя условията за защита на личните данни след информиране на потребителите и в рамките на съществуващата или бъдеща правна рамка. Ако потребителят не е съгласен с условията за защита на личните данни, предоставени тук, не трябва да използва услугите на izimedia.gr

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

 

Този уебсайт принадлежи на iZi Media Digital Marketing Group, стартиран е от нея и е достъпен за вас за информационни цели. Използването на уебсайта izimedia.gr се счита за приемане на Условията за ползване и Политиката за поверителност. Ако не сте съгласни с Условията за ползване и Политиката за поверителност, не можете да използвате този сайт.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

С изключение на други разпоредби, този сайт е предоставен за ваша лична, некомерсиална употреба. Забранено е модифицирането, копирането, разпространението, прехвърлянето, показването, изпълнение, възпроизвеждане, публикуване, лицензиране, създаване на производни произведения, прехвърляне или продажба на артикули, софтуер, продукти или услуги, получени от сайта. Можете да показвате и копирате по електронен път, изтегляте и отпечатвате части от материала, съдържащ се на сайта за ваша собствена некомерсиална употреба, при условие че не се нарушават авторските права и че не се променят, променят или изтриват с търговска цел. търговски марки или други уведомления за собственост. Всяко друго използване на материала на този сайт е забранено, включително, но без ограничение, модификация, възпроизвеждане, разпространение, повторно публикуване, показване или прехвърляне на съдържанието на този сайт, без предварителното писмено разрешение на горепосочените компании. Всеки материал, който „изтеглите“ от сайта, включително без ограничение софтуер, файлове, графики, данни или друго съдържание, принадлежи на iZi Media Digital Marketing Group или нейните лицензодатели. Когато изтегляте, този материал ви се предоставя от iZi Media под отменим лиценз. iZi Media запазва пълното и пълно заглавие върху софтуера и всички свързани авторски права. Не можете да преразпределяте или продавате материала, нито можете да проектирате обратно, разглобявате или преобразувате в друга форма, която може да се използва от хората.

 

МАТЕРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

С изключение на лични данни, които можем да събираме от вас в съответствие с нашата Политика за поверителност и свързаната с нея Политика за поверителност, всякакви коментари, предложения, идеи, графики или друга информация, която предоставяте на iZi Media чрез този сайт, ще станат нейна собственост, дори ако това споразумение е прекратено по-късно. iZi Media и нейните номинирани лица ще бъдат свободни да копират, разкриват, разпространяват, интегрират и по друг начин да използват предоставените от вас материали за всякакви и всички търговски или нетърговски цели, без каквото и да е задължение да компенсират вас или други за материала.

 

ОСТАВКА ОТ ИСКОВЕ

 

iZi Media не прави декларации или гаранции относно точността или пълнотата на съдържанието на този сайт. Този сайт и материалите, елементите и услугите в него, включително, без ограничение, текст, графики и връзки, са представени „както са“ и без никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, в най-пълна степен, разрешени от приложимото законодателство. iZi Media не поема отговорност по отношение на каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, включително без ограничение изричните гаранции за продаваемост и годност за определена цел, ненарушение, липса на компютърни вируси и гаранции, произтичащи от хода на транзакцията; iZi Media не гарантира и не гарантира, че функциите, съдържащи се в този сайт, ще бъдат непрекъснати или без грешки, че всички дефекти на този сайт ще бъдат коригирани или че сървърът, предоставящ сайта, няма да има вируси или други вредни елементи. iZi Media не дава обещания или гаранции относно използването на материала на този сайт по отношение на пълнота, коректност, точност, пригодност, полезност, навременност, надеждност или друго. Освен това вие (а не iZi Media) поемате пълните разходи за всички необходими услуги, ремонти или корекции.

 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

При никакви обстоятелства iZi Media няма да носи отговорност за пряка, непряка, специфична, примерна, изключителна, примерна или допълнителна компенсация, или каквато и да е друга компенсация, дори ако iZi Media е била уведомена предварително за възможността за такава компенсация, или в ход на дело за нарушаване на договор, небрежност или друга отговорност, когато възниква или се отнася до използването, невъзможността за използване или изпълнение на данните, услугите, продуктите и материалите, достъпни от този сайт. Тези ограничения ще се прилагат въпреки неефективността на ограничените средства за защита за постигане на целта, за която са предназначени, т.е. независимо от резултата от предстоящо изпитание. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подразбиращата се гаранция или освобождаването или ограничаването на отговорността за допълнителна или извънредна компенсация, горните ограничения може да не важат за вас.

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ

 

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и освобождавате iZi Media, нейните ръководители, директори, служители, агенти, лицензодатели и доставчици от всякаква отговорност за щети, разходи, щети и разноски, включително и всички свързани разходи, възникнали в резултат на нарушаване на тези условия и условия или каквато и да е дейност, свързана с вашия интернет акаунт (включително, без ограничение, небрежност или лошо поведение) от вас или трета страна, която има достъп до Сайта, използвайки вашия интернет акаунт.

 

ИЗМЕНЕНИЯ – МОДИФИКАЦИИ

 

Предоставяйки материал на този сайт, iZi Media не обещава, че материалът ще остане достъпен за вас. iZi Media си запазва правото да прекрати целия или част от този сайт по всяко време без предизвестие до вас. Той също така си запазва правото да променя правилата, условията и уведомленията, при които се предлага този сайт, и използването на сайта след такива промени ще се счита за изразяване на вашето съгласие с тези променени Условия за ползване. Вие се съгласявате да преглеждате тези Условия за ползване редовно, за да определите дали те са се променили. Всички промени в условията за ползване ще бъдат публикувани на нашия уебсайт на адрес https://www.izimedia.gr/. Ако някоя клауза на това Споразумение е незаконна, невалидна или неприложима, останалите разпоредби на това Споразумение остават в сила. Това е пълното споразумение между вас и iZi Media относно всички аспекти на вашето използване на този сайт. Всички права запазени.

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХОСТИНГ УСЛУГИ

 

iZi Media работи като дистрибутор на уеб хостинг, за да предостави на своите клиенти цялостни уеб услуги. За целта си сътрудничи с надеждни компании в областта и центрове за данни като Top.Host, Hetzner, Leaseweb и др. Следните условия за ползване важат за предоставянето на уеб хостинг услуги от iZi Media на своите клиенти.

 

1. Въведение

 

1. Следните условия се отнасят и ще се прилагат за използването на хостинг услуги (уеб хостинг на сървър), предоставяни от Компанията. Използвайки хостинг услугите, предоставяни от Компанията, потребителите показват пълното приемане на условията, които Компанията е поставила или ще постави в бъдеще.

1.2 Ако потребител или представител на потребителя не е съгласен с тези правила и условия, той не трябва да използва хостинг услугите на Компанията. Потребителите на услугите на Компанията оттук нататък ще бъдат наричани „Клиент“, независимо дали правят поръчки за услуги или продукти от Компанията.

 

2. Услуги и Отговорност на Компанията

 

2.1 Клиентът уверява, че материалът, който ще „качи“ на сървъра, ще бъде готов и няма да има нужда от допълнителна обработка от страна на Компанията, за да работи. Компанията има право на достъп до файловете, уебсайтовете и данните на Клиента. Този термин не се прилага за Специализирани сървъри.

2.2 Компанията информира по имейл клиента за начина, по който той може да получи достъп до своя контролен панел и начина за публикуване на файловете си в Интернет, инсталирането на имейл акаунтите му, както и необходимостта от неговото изучаване. сървър и неговия контролен панел. Този термин не се прилага за Специализирани сървъри.

2.3 Клиентът се съгласява, че притежава необходимите знания за изграждане/публикуване в Интернет на своите уебсайтове и че Компанията не носи отговорност за предоставянето на тези знания или други познания по програмиране на Клиента или за обучението му. Компанията не е задължена да предоставя техническа поддръжка освен в посочените тук случаи. Компанията може по изключение, ако желае, да предоставя подкрепа и предложения по въпроси, които не са свързани с хостването на уебсайта (допълнителна техническа поддръжка). Този термин не се прилага за Специализирани сървъри.

2.4 Всяка заявка за допълнителна техническа поддръжка може да бъде отхвърлена от Компанията със или без причина. Компанията е по собствена преценка дали да предостави допълнителна техническа поддръжка и след като бъде направена, може да бъде прекратена по всяко време без предизвестие и без никакви задължения или отговорности към Компанията.

2.5 Компанията не контролира съдържанието на информацията, която преминава през мрежата на нейните сървъри, нито гарантира надеждността на всяка информация, която се появява в интернет чрез или поради нейните услуги. Дори ако материалът е качен от компанията от името на клиента, компанията не може да контролира или знае съдържанието на информацията, както и дали тя е законна или не, или ако нарушава каквато и да е форма на права и поради причината това не носи отговорност за материала. Единствената отговорност за съдържанието на уебсайта и материалите, публикувани на него, се носи единствено от собственика (клиента). В допълнение, той не гарантира търговската или личната платежоспособност на всеки, който се появява в интернет, или изпълнението на някакви конкретни обещания/оферти от трети страни и не носи отговорност за каквито и да е щети, които могат да възникнат на клиента или тези, които се занимават с него , включително загуба на данни поради закъснения, недоставка на стоки или прекъсване на услугите по някаква причина, грешка или пропуск.

2.6 Използването на всяка информация, предоставена чрез ИНТЕРНЕТ, е отговорност на потребителя и Компанията не носи отговорност за точността или качеството на тази информация. Скоростта на връзката, отчетена на уебсайта, представлява скоростта към гръбнака, а не скоростта от край до край.

2.7 Компанията не носи отговорност за щети, причинени в случай на липса на мрежа или система и не гарантира, че хостинг услугата ще бъде непрекъсната или няма да бъде допусната грешка, поради специалния характер на Интернет и мрежите чрез на когото се разпространява информацията.

2.8 Компанията, при каквито и да е обстоятелства и обстоятелства и по каквато и да е причина, не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването, наличността или липсата на услугите, които предлага.

2.9 Компанията редовно надгражда инсталираните приложения, които съществуват на нейните сървъри, за да поддържа нивата на сигурност на възможно най-високо ниво и да предоставя най-новите версии на Plesk Control Panel, PHP, MySQL, ASP.net, Perl, Zend Guard, ionCube и др. Изключително задължение на клиента е да актуализира своите кодови страници съответно (PHP кода, MySQL Queries, ASP.net и т.н. на уебсайтовете, които Клиентът поддържа в пространството, предоставено от Компанията), така че да са съвместими с нейните сървъри Търговско дружество. Компанията не носи отговорност за каквито и да било загуби, щети и неимуществени вреди, произтичащи от тези надстройки, както и невъзможността или нежеланието на клиента да адаптира своите уебсайтове към надстроените версии на различните приложения и езици за програмиране, инсталирани на неговите сървъри.

2.10 Компанията не носи отговорност или задължение да компенсира загуби, щети и неимуществени вреди, произтичащи от невъзможност за предоставяне на услуги или техническа поддръжка и Клиентът се задължава да приеме, че няма да предявява никакви искове.

2.11 Компанията редовно архивира файловете и базите данни на Клиентите, които използват хостинг услуги на нейните сървъри, но не и за техните имейли. Компанията не носи никаква отговорност в случай, че архивът не е актуализиран или не може да се използва. Архивните файлове от архивиране се таксуват. Клиентът е длъжен да съхранява резервно копие на своите файлове, бази данни и имейли. Както от съображения за сигурност, така и в съответствие с клауза 4.12, архивът трябва да се съхранява локално на компютъра на Клиента.

2.12 Компанията ще си сътрудничи с компетентните органи за правоприлагане и по отношение на пространството, данните, имейлите и съдържанието на Клиента. Това може да накара Компанията да разкрие цялата информация, предоставена на Компанията, включително информация, съдържаща се в сървърите, файловете и клиентските бази данни на Компанията.

2.13 Компанията не носи отговорност пред клиенти/потребители за вреди, които могат да възникнат от изпълнението или не на поръчката им. Запазено е и по отношение на срока за доставка на продуктите/услугите в случай на форсмажорни обстоятелства.

2.14 Всички акаунти за уеб хостинг автоматично показват страница „В процес на изграждане“ веднага щом бъдат активирани. Тази страница информира потребителите, че хостинг акаунтът е създаден в Компанията. Страницата „В процес на изграждане“ може да бъде премахната от потребителя по всяко време, след като има достъп до акаунта за уеб хостинг. Страницата „В процес на изграждане“ може да включва елементи като: (i) връзки към продуктите или услугите на Компанията; (ii) реклами за продукти или услуги на трети страни; и (iii) Формуляр за извличане на информация в Интернет.

 

3. Отговорност на потребителя и неоторизирано използване на сървъри

 

3.1 Клиентът се съгласява да не използва уебсайта на Компанията, услугите, които предоставя и сървърите за:

а. изпращане, публикуване, изпращане по имейл или по друг начин предаване на съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, клеветническо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, клеветническо, нарушава личната неприкосновеност на някой друг, показва съпричастност, съпричастност или националност или друга дискриминация
б. причиняване на вреда на непълнолетни по какъвто и да е начин
в. изпращане, публикуване, изпращане по имейл или по друг начин предаване на съдържание, за което нямате право да предавате в съответствие със закона или договорни или управленски отношения (като вътрешна информация, собственост и поверителна информация, придобита или разкрита като част от трудово правоотношение или обхваната от споразумения за поверителност)
г. публикуване, изпращане по имейл или по друг начин предаване на съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или друга собственост
д. изпращайте, публикувайте, изпращайте по имейл или по друг начин предавайте материал, който съдържа софтуерни вируси или друг код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, повреждат, унищожават или оборудват софтуер или хардуер
е. умишлено или неумишлено нарушаване на приложимия закон или неговите разпоредби
ж. тормоз на трети лица по какъвто и да е начин
з. незаконно събиране или съхранение на лични данни за други потребители

3.2 Компанията има възможността да изхвърли или изтрие материал, който е насочен към сървъра, който е предоставил, ако този материал нарушава авторски права, авторски права, порнографско (неназначени сървъри), расистко или пиратско съдържание (хакерство, пиратски софтуер, сайтове за продукти , серийни номера), се отнася до трафик на наркотици, опит за незаконен хакване на компютър или нарушаване на друг закон. В такива случаи Дружеството има право, без предизвестие, незабавно да деактивира акаунта и достъпа до сайта през Интернет без никаква отговорност за вреди, които могат да бъдат причинени на Клиента или Трети страни. След това информира клиента да премахне материала. В случай, че клиентът не се съобрази незабавно, компанията има право да изтрие напълно акаунта.

3.3 Компанията следва много строга политика за спам имейли и може да закрие акаунта на клиента в случай на изпращане на неортодоксални/спам имейли. Имейлът е спам, когато е изпратен до много получатели, които не са поискали да го получат. Клиентът се съгласява да не изпраща нито един от следните видове имейли: (а) промоционални или информационни, включително без ограничение търговска реклама, освен на тези, които изрично са поискали такива имейли от Клиента. (б) Досадни имейли, било то от езика, на който са написани, от честотата, с която се изпращат, или от размера на съобщенията. (в) верижни писма (г) Масови промоционални или информационни имейли.
Компанията си запазва правото да реши дали дадено клиентско действие се счита за „спам“, „бомбардиране по пощата“ или „масово имейл“. Клиентът, който използва услугите на Компанията за спам, ще бъде таксуван с определена сума за администриране на системата и разходи за възстановяване. Сумата се определя изключително от Дружеството.
За да предпази IP адресите на сървърите от влизане в спам списъци, компанията прилага механизъм за сигурност по отношение на позволения брой имейли, изпращани от потребителите на час. По желание на клиента този механизъм може да бъде направен по изключение малко по-гъвкав и ако администраторите на сървъра преценят, че това няма да създаде проблем в надеждната работа на услугата Имейли.

3.4 Наличните сървърни ресурси са предназначени изключително за използване в рамките на сметките на клиентите на Компанията. Забранено е предоставянето на ресурси по какъвто и да е начин на сайтове на трети страни под каквато и да е форма, включително, но не само, рисуване на графики или текстове от сайтове с материали на трети страни, разположени на сървъра на Компанията, изпълнение на програми за обмен на банери и др.

3.5 SSH достъп се предоставя при заявка на клиента. Компанията има право да откаже достъп или да предостави ограничен достъп за изпълнение на конкретни поръчки.

3.6 Забранено е изпращането на имейли до сървъра или всякакви съобщения, които се изпращат на досадна основа до мрежа, пряко или непряко свързана с Компанията, както и опитът за заобикаляне на удостоверяването на потребителя или сигурността на хоста, мрежата или акаунта. Забранен е достъпът до информация, която не е адресирана до Клиента. Забранено е нарушаването на сигурността на каквато и да е мрежа, размножаване, сканиране на портове, пинг наводнения, фалшифициране на пакети, фалшифициране на информация за рутер, атаки за отказ на услуга, снифери, наводнения, спуфинг, пинг бомбардировки, смърфове, winnuke, земя, сълза, публикуване на вируси , стартиране на чат стаи, интернет реле чат, IRC ботове (като eggdrop), PhpShell и други подобни програми, аудио, радио и видео стрийминг, качване на файлове на сървъра за изтегляне от широката публика, както и сайтове на галерии, които използват прекомерно на ресурси. Всяка дейност, независимо дали ще доведе до загуба на информация, ще бъде разследвана и ще бъдат предприети подходящи действия.

3.7 Неоторизирани фонови процеси или оторизирани фонови процеси, които застрашават сигурността на нашите сървъри, ще доведат до прекратяване или прекратяване на акаунта на Клиента.

3.8 Клиентът се съгласява да изгради своите уебсайтове по такъв начин, че да избегне претоварването на сървърите на Компанията, ограничавайки използването на код и приложения, които изискват висока мощност на обработка. Компанията има право, в случай че уебсайтът на клиента е причина за проблеми при предоставянето на хостинг услуги на други клиенти, намиращи се на същия сървър, незабавно и без предизвестие да деактивира достъпа до уебсайта на клиента. В случай, че Компанията предприеме такова действие, клиентът ще бъде уведомен за това възможно най-скоро и Компанията ще работи с клиента за отстраняване на причината, довела до спиране на услугите.

3.9 Клиентът се съгласява със следните условия:

а. Да не стартира самостоятелен процес на сървъра. Този термин не се прилага за Специализирани сървъри.
б. Не изпълнявайте демони и всякакви изпълними файлове, които използват прекомерно честотна лента, като IRCD, демони за чат, .exe, .com и т.н.
в. Да не стартира никакъв тип уеб Spider или Indexer (включително Google Cash / AdSpy).
г. Да не стартира бит торент приложение, песен или клиент. Забранено е хостването или свързването на всякакви незаконно движещи се файлове.
д. Да не се ангажира с никаква дейност, свързана със споделяне на файлове и партньорски мрежи.
е. Да не стартира сървър за игри като counter-strike, half-life, battlefield1942, minecraft и т.н.
ж. Да не изпълнява задачи на cron и планирайте задачи на интервали по-малко от 15 минути. Този термин не се прилага за Специализирани сървъри.
ж. Да не използва Script за извикване на файл, който не е локален. Извикването на всеки файл или url към отдалечен сървър трябва да бъде докладвано на компанията, когато става въпрос за споделени хостинг пакети. Фирмата има право да забрани подобно нещо, без да уведоми клиента.
з. Да не разполага на сървъра за пощенска кутия, чийто размер надвишава: 300 MB, 1 GB или 2 GB на случай. Този термин не се прилага за Специализирани сървъри.
й. За да поддържа актуален софтуер, който инсталира в своите хостинг пакети, като взема всички необходими мерки и прави настройките, които гарантират, че неговият сайт е безопасен и защитен от злонамерени действия.

3.10 Процесор, памет, дисково IO, процеси на влизане
а. Горните ресурси, които използват споделен хостинг пакет, не са част от Unmetered. Предоставят се конкретни цени в зависимост от услугата и сървъра, на който се хоствате.
б. Базите данни, хоствани на нашите сървъри, не трябва да надвишават 300 MB (MySQL) и 1 GB (MSSQL), нито да причиняват проблеми с производителността на сървъра поради злоупотреба с CPU, памет или дисково IO, налични във всеки клиентски акаунт, съгласно условието 4.10.a.

3.11 Клиентът трябва да използва уебсайта изключително като конвенционален уеб сайт. Използването на услугите и оборудването на Компанията трябва винаги да бъде в съответствие с това споразумение и в никакъв случай не трябва да навреди на работата на оборудването или мрежата на Компанията. Използването на прекомерни системни ресурси не е приемливо. В случай, че използването на услугите на Дружеството от клиента създаде, по преценка на Дружеството, извън допустимите граници, претоварване на оборудването и ресурсите на Дружеството, Дружеството може да преустанови работата на акаунта, докато не бъде определено и разрешен.причината за претоварване. Компанията си запазва правото да неутрализира интензивни механизми, които натоварват процесора. Този термин не се прилага за Специализирани сървъри.

3.12 Клиентът разбира и се съгласява, че никоя част от услугите, предоставяни от Компанията, като пространство, имейли или пренос на данни (пропускателна способност) не може да се използва за целите на архивиране (резервни копия). Клиентът няма право в никакъв случай да качва (сваля), изтегля (сваля) или съхранява в предоставеното му пространство файлове, които не са пряко свързани с това, което е необходимо за функционирането на неговия уебсайт. Този термин не се прилага за Специализирани сървъри.

3.13 Клиентът трябва да контролира размера на пространството, заемано от него и другите потребители на акаунта му на твърдите дискове на Компанията, за да не надвишава зададените лимити. В случай, че заетото пространство надхвърли ограниченията, Компанията ще таксува клиента за използването на допълнителните ресурси и си запазва правото да изтрива файлове, така че използваното пространство да се върне в допустимите граници. Този термин не се прилага за Специализирани сървъри.

3.14 Отговорност на клиента е да гарантира, че кодът и приложенията, инсталирани в акаунта му, са защитени и че разрешенията за директория и файлове са правилни, независимо от начина, по който са инсталирани. Когато е възможно, клиентът трябва да постави 755 разрешения за директории и файлове или възможно най-рестриктивно. Клиентът носи отговорност за всички действия, извършени по негова сметка.

3.15 Клиентът трябва да използва защитена парола. Ако използваната от клиента парола е проста, акаунтът може да бъде спрян, докато не се използва по-сигурна парола. От съображения за сигурност се препоръчва клиентът да променя кода на всеки 6 месеца.

3.16 Споделените хостинг акаунти не могат да се препродават на трети страни. Ако искате да препродавате хостинг услуги, трябва да използвате пакет за дистрибутор.

3.17 Компанията има право да ограничи обема на съобщенията, изпращани или получавани от потребителите, за да поддържа качеството на имейл услугите на други членове и да защити своите компютърни системи. Като собственик и/или управител на оборудването и другите ресурси, използвани за предоставяне на услуги, Дружеството има право да блокира електронната комуникация от други органи в интернет.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ

 

iZi Media Group предоставя услуги за дигитален маркетинг при следните условия.

 

Теглене на Електронна Книга – Аудиовизуални Материали – Видео Урок

 

iZi Media, в рамките на своите програми за корпоративна социална отговорност и подкрепа на предприемачеството в Гърция, разполага с безплатна библиография изключително за фирми от всякакъв вид, опериращи в Гърция. За физически лица iZi Media си запазва правото да не продава или продава книгите. Библиографията е интелектуална собственост на iZi Media и всяка употреба, възпроизвеждане, повторно публикуване – дори и позоваване на източника с активна връзка -, копиране, съхранение, продажба, предаване, разпространение, публикуване, изпълнение, зареждане (изтегляне), е изрично забранено . превод, модификация по какъвто и да е начин, частично или в резюме на съдържанието на книгата, без писменото разрешение на издателя.

 

Начини за Плащане

 

Стойността на избраните от клиента услуги се предплаща и услугите започват веднага след плащането. Плащането се извършва чрез депозит в банкова сметка на iZi Media. Доказателство за транзакцията е разписката, издадена от банката. Клиентът е длъжен да изпрати разписката за депозита и данните за фактуриране по имейл, за да може iZi Media да издаде разписката за фактура, която също се изпраща на клиента по електронна поща.

 

Εmail Marketing

 

Имейл маркетингът включва услугата по проектиране и изграждане на рекламата, която ще бъде изпратена според спецификациите и изискванията на клиента, който изпраща всички материали, текстове и снимки, които предприема, които му принадлежат и са негова собственост, като изрично посочва, че те не нарушават авторски или други права. Девелопмент на креатива е покрита с гаранция за резултат. Резултатът се дефинира като завършване и доставка на креатива до клиента според стандартите, които сам е избрал. iZi Media не носи отговорност за закъснения във времето, които могат да възникнат поради технически или други слабости. Услугата също е покрита от гаранция за връщане на парите, ако iZi Media не завърши и не достави рекламата в рамките на разумния срок, посочен при сключването на споразумението. Маркетингът по имейл също включва услуга за масов бюлетин към своя списък с клиенти. Клиентът ясно приема, че той е единственият отговорен за списъка с получатели, които ще предостави, чийто произход е напълно легален и събирането на адресите е извършено по законен начин. iZi Media не носи отговорност за съдържанието на списъка, предоставен от клиента. Услугата е покрита с гаранция за резултат. Резултатът се дефинира като завършване на насипната пратка до броя на получателите, които са се съгласили с клиента само цифрово. Например, ако е уговорено изпращането на бюлетин до 100 получатели, числото 100 е резултат от услугата и гаранцията за резултат е ограничена до това. Резултатът се доказва чрез отпечатване на историята от специалното имейл маркетинг приложение на iZi Media. iZi Media не носи отговорност за закъснения във времето, които могат да възникнат поради технически или други слабости. Услугата се покрива и от гаранция за връщане на парите, ако iZi Media не завърши пратките в рамките на разумния срок, определен към момента на сключване на споразумението.

 

Social Media Marketing

 

Маркетингът в социалните медии включва услугата за пълно управление на акаунтите на своите клиенти, създаване на рекламни съобщения и материали, създаване на рекламни кампании от всякакъв вид, като например увеличаване на аудиторията на акаунтите на своите клиенти в социалните медии чрез реклама и промоция. Услугата е покрита с гаранция за резултат. Резултатът се определя като завършване на нарастването на аудиторията, която се е договорила с клиента си, само числено. Например, ако се договори увеличение с 500 нови фена на акаунт във Facebook, числото 500 е резултат от услугата и гаранцията за резултати се ограничава до това. Резултатът е доказан на базата на статистика от акаунтите на клиента в социалните мрежи. Клиентът е изцяло отговорен за използването на своите акаунти в социалните медии и е длъжен да предостави достъп до iZi Media, в случай че статистиката не е предоставена външно, за да има представа за приключването на поръчката. iZi Media не носи отговорност за закъснения във времето, които могат да възникнат поради технически или други слабости. Услугата също е покрита с гаранция за връщане на парите, ако iZi Media поради техническа пречка или непреодолима сила не може да завърши увеличаването на аудиторията в рамките на приблизителния период от време, посочен в сключването на споразумението. Маркетингът в социалните медии включва и услуга за управление на клиентски акаунти. Услугата е покрита с гаранция за резултат. Резултатът е реализацията на действията, които ще бъдат договорени, само числено. Например, ако е договорено да се направят 15 публикации в рамките на 30 дни, числото 15 е резултат от услугата и гаранцията за резултат се ограничава до това. Резултатът е доказан въз основа на изображението на акаунтите на клиента в социалните медии. Клиентът е длъжен да предостави достъп до iZi Media, за да управлява акаунтите. iZi Media не носи отговорност за съдържанието и материалите, публикувани в акаунтите преди управлението му, както и за материалите, които ще бъдат публикувани след края на партньорството. iZi Media не носи отговорност за закъснения във времето, които могат да възникнат поради технически или други слабости. Услугата също е покрита от гаранция за връщане на парите, ако iZi Media поради техническа пречка или непреодолима сила не може да изпълни договореното с услугата за управление.

 

Search Engine Optimization – S.E.O.

 

Оптимизацията за търсачки се състои от няколко различни услуги, които се предлагат заедно като пакет или поотделно в зависимост от това какво избере клиентът. Всички SEO услуги са покрити с гаранция за резултати. Резултатът е създаването, експортирането и доставянето на клиента на съответните информативни доклади само за констатациите на всяка услуга. Резултатът се доказва на базата на изпращане на отчети до клиента по имейл. iZi Media не се ангажира със забавяне във времето при изпращането на доклади, което може да е резултат от технически или други слабости. Услугата се покрива и от гаранция за връщане на парите, ако iZi Media поради техническа пречка или непреодолима сила не може да завърши подаването на отчети в рамките на приблизителния срок, посочен в сключването на споразумението.

 

Проектиране и Изработване на Уебсайтове, Онлайн Магазини и др.

 

Уебсайтовете се доставят с гаранция за добро функциониране, която изтича в момента на доставка на собственика им след обучение. След доставката, собственикът на уебсайта носи единствената отговорност за своя уебсайт и iZi Media не поема никаква допълнителна работа, освен ако това не е договорено с договор за надграждане и поддръжка. Всяка работа, необходима след доставката на уебсайта, се оскъпява на база време.

 

Copyright

 

iZi Media – iZi Media Group – iZi Media Hellas – iZi Media Holding са лицензирани и изрично забранени за всякакво използване, възпроизвеждане, повторно публикуване, копиране, съхранение, продажба, предаване, разпространение, издаване, изпълнение, изтегляне, превод, модификация по какъвто и да е начин, частично или в обобщение, съдържанието на уебсайта на iZi Media, както и лога.

 

© 2021 iZi Media | iZi Media Group | All Rights Reserved ©℗®™

 

Pin It on Pinterest

Share This