Благотворителност

Благотворителност – Доброволчество – Дарение

Благотворителност

Благотворителност – Доброволчество – Дарение

$

Благотворителност

Нашата цел винаги е да допринасяме за обществото като цяло с помощта и инициативи на лица или институции, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората или общностите и/или да укрепят другите хора, които страдат.

$

Доброволчество

При големи бедствия, като пожари и наводнения, всяка ръка за помощ е от значение. В навечерието на пандемията ние осигурихме храна, ресурси и подкрепа на страдащите по наша собствена инициатива.
$

Дарения

Всеки проект, който предприемаме в дадена държава, оказва влияние върху тази страна. Тоест процент от приходите ни за всеки наш проект се даряват изключително на организации, които се фокусират върху детето и неговата подкрепа, защото детето е пътят към утрешния ден.

Благотворителност

Целта на един бизнес е не само печалба и растеж, но и безкористен принос към обществото като цяло. В iZi Media твърдо вярваме, че помагането на нашите ближни е безценна ценност и наш дълг е да направим най-доброто, което можем за тези, които се нуждаят от това. Всъщност ние го знаем от първа ръка, защото в началото като компания ни помогнаха.

Начините, по които ние като iZi Media помагаме на обществото, са 3: Благотворителност, Доброволчество и Дарение.

Благотворителността се свързва с понятия като Приятелство и Филантропия. Доброволчество се свързва със Солидарността и Безкористността на група хора, които доброволно помагат на други хора в критични ситуации като природни бедствия. Дарението е по-материално, тъй като се определя като дарение на пари на Неправителствени Организации или други хуманитарни организации с цел подобряване на живота на някои социални групи.

Поради пандемията прекратихме доживотните си доброволни действия на благотворителност или филантропия и временно сме ограничени до материална помощ. Нашите дарения са неразделна част от всеки проект, който предприемаме, и винаги са в полза на детската социална група. Вярваме, че по-добрият живот и детството са най-високото право и защитаваме децата, защото това е нашето бъдеще и нашата надежда.

В iZi Media Group се гордеем с това, че помагаме с каквото можем, за да подобрим живота на много хора, които не са имали късмета да намерят нещата както си искат. Чувстваме дълг и задължение да бъдем хора преди всичко.

 

Ако сте любител на животните, хуманист, доброволец или физическо лице, което предоставя своите услуги безплатно на нуждаещи се, свържете се с нас за нашите безплатни услуги, както и за създаване на безплатен уебсайт, който ще популяризира вашата работа.

Благотворителност

iZi Media и всички партньори на iZi Media Group, с дълбоко чувство за отговорност и принос към обществото като цяло, предлагат каквото можем на уязвимите групи.

Допринасяме за обществото с помощта и инициативите на лица или институции, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората или общностите и да овластят другите хора, които страдат.

Обикновено с помощта на международни организации, предимно от България и Гърция, но и с помощта на Църквата, предприемаме действия предимно в градове и райони, където има хуманитарна криза. Поради настоящата ситуация с коронавируса и новите мерки не можем да участваме в акции за препитание както досега и временно, нашата помощ е ограничена до доставка на материални блага (пари, убежище, храна и др.) на уязвими групи.

Нашата цел е да подобрим утрешния ден и да оставим по-добро бъдеще за нашите деца.

Доброволчество

Доброволчество е всякакъв вид акт с нестопанска цел, който има за цел да подкрепи засегнатите групи от хора или засегнатите, за да е в полза на обществото като цяло. При големи бедствия, като пожари и наводнения, всяка ръка за помощ е от значение.

В миналото в Гърция и България и преди пандемията сме осигурявали храна, ресурси и подкрепа на страдащите по наша собствена инициатива. В разгара на пандемия ние ограничаваме подобни доброволни действия до изпращане на материални блага, като пари, дрехи, храна и др.

Дарения

Като iZi Media и горд член на iZi Media Group предлагаме малък процент от нашите приходи от всеки проект, който се ангажираме да осъществим. За да бъдем честни, ние решихме да дарим процент от приходите си на неправителствени организации и други организации за помощ и подкрепа в страната на нашия клиент – или в страната, където сме предприели проекта.

Ако напр. имаме клиент от Гърция, който ще трябва да му се създаде уебсайт в Гърция, след това малка част отива за някои НПО в Гърция, ако нашият клиент е в България, тогава ще внесем процент за някои НПО (Неправителствена Организация) в България и т.н.

Безплатен Уебсайт

В iZi Media предоставяме безплатно изработка на уебсайт или електронен магазин за доброволчески организации и общности като организации за хуманно отношение към животните, Лекари Без Граници и различни други.

Заедно с изработката, ние също така предоставяме услугите за SEO-Оптимизация на Търсачките, за да направим Уебсайта по-лесно известен, както и благотворителната цел на организацията.

Безплатни Услуги

В случай, че една от благотворителните и хуманитарни организации, с които работим, или физическо лице, което предоставя безплатни услуги (напр. зъболекар) вече има уебсайт, ние предоставяме нашите услуги безплатно.
Те включват:

 

  • Search Engine Optimization (SEO)
  • Управление на Социални Медии
  • Управление на E-shop
  • Копирайтинг
  • Преводи
  • Други Услуги

Pin It on Pinterest

Share This