Политика за Поверителност

Политика за Поверителност и Защита на Личните Данни!

Политика за Поверителност

Политика за Поверителност и Защита на Личните Данни!

Политика за Поверителност – GDPR

 

Нашите политики и практики за поверителност се фокусират върху обработването, споделянето и съхранението на лична информация по подходящ и законен начин, като същевременно осигуряват поверителност, почтеност и достъпност.

Политика за защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.:

Дата на публикуване: 01 юни 2021 г,

 

Кои сме ние

 

iZi Media е частна Гръцко – Българска компания за уеб дизайн, която е основана във Варна, България, и има пазарен дял в изграждането на уеб страници и уеб приложения iZi Media е дъщерно дружество на iZi Media Group. За повече информация относно дейността на нашата компания, моля посетете линка: https://izimedia.gr/

 

Къде сме регистрирани

 

iZi Media е регистрирана в Общата Европейска Камара.

 

Органите

 

Политиката за защита на данните на iZi Media се основава на следните принципи за защита на данните:

  • Обработката на лични данни се извършва по законен, справедлив и прозрачен начин;
  • Събирането на лични данни ще се извършва само за определени, ясни и законосъобразни цели и няма да се обработва допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели;
  • Събирането на лични данни ще бъде достатъчно, уместно и ограничено до това, което е необходимо във връзка с целта, за която се обработват;
  • Личните данни трябва да са точни и, когато е необходимо, актуални;
  • Трябва да се предприемат всички разумни стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни за целите, за които се обработват, изтриват или коригират незабавно;
  • Личните данни трябва да се съхраняват във формат, който позволява на субекта на данните да бъде идентифициран за не повече от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
  • Всички лични данни ще бъдат поверителни и съхранявани по начин, който гарантира подходяща сигурност;
  • Личните данни няма да бъдат споделяни с трети страни, освен когато е необходимо да им се предоставят услуги по споразумение;
    Субектите на данни ще имат право да поискат достъп до и коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването, или възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

 

Лични данни

 

Лични данни означава всяка информация, която може да бъде от значение за идентифицирано или неидентифицирано физическо лице („субектът на данните“). Личните данни включват всички видове информация, които са директни или косвени (т.е. използвани във връзка с други данни), приписвани на субекта на данните, като имена, дата на раждане, адреси, имейл адреси, телефонни номера и др.

 

Събиране на лични данни

 

Потребителите на уебсайта, които желаят да се възползват от нашите услуги и да ни предоставят информация, може да бъдат задължени да предоставят лични данни, за да позволят на iZi Media да работи и да подобрява нашата компания и нашите услуги. Ние събираме предимно лични данни като имена, телефонни номера, имейл адреси, за да комуникираме с нашите клиенти.

 

Използване на лични данни

 

Ще използваме лични данни за целта, за която са събрани, и ще ги съхраняваме само толкова дълго, колкото е необходимо за тази цел. Достъпът до лични данни е строго ограничен до персонала на iZi Media и свързаните с него филиали и филиали, които са надлежно сертифицирани и имат ясна корпоративна нужда от данни.

 

Използване на бисквитки

 

Уебсайтът на iZi Media и нейните филиали, iZi Media Group използва бисквитки или подобни технологии, за да осигури отлично потребителско изживяване и да анализира тенденциите, да управлява уебсайта, да наблюдава движенията на потребителите в целия уебсайт и да събира демографска информация, подходяща за нашия потребител база като цяло. Бисквитките са малки текстови файлове, поставени на устройството на потребителя, за да наблюдават моделите на използване и предпочитанията за регистрация. Нашите бисквитки не съдържат информация, която може да идентифицира лица. Ние събираме определена информация автоматично чрез използването на бисквитки и технологии за проследяване, като адреси на интернет протокол (IP), тип браузър, доставчик на интернет услуги (ISP), страници за препоръчани/вход, файлове, показани на нашата страница (напр. HTML страници, графики), операционни системи, отпечатване на дата/час и/или данни за сърфиране за анализ на тенденциите като цяло и за управление на страницата. Потребителите на уебсайта могат да контролират използването на бисквитки на ниво частен браузър, но ако потребителите решат да деактивират бисквитките, това може да ограничи използването на определени функции или функции на нашия уебсайт или нашите услуги.

 

Споделяне на лични данни

 

Личните данни не трябва да се споделят с трети страни, освен при обстоятелства, когато такова споделяне е необходимо за предоставянето на нашите услуги.

При определени обстоятелства може да се наложи да разкриете лична информация в отговор на законни искания от надзорни органи за изпълнение на изискванията на GDPR. Можем също така да разкрием лична информация, ако това се изисква от закона, както и да се съобразим с призовка или друго съдебно производство, когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, за защита на безопасността на нашите клиенти или безопасността на други, за разследване на измама или за отговор на правителствено искане.

 

Сигурност на обработката

 

Ние ще обработваме лични данни сигурно, ще прилагаме и поддържаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп, особено когато обработката включва прехвърляне на данни през мрежа, и срещу всички други незаконни форми на обработка.

 

E-mail marketing

 

iZi Media има право да изпраща имейли до клиенти със съгласието си. Конкретната форма на съгласие трябва да бъде дадена свободно, да бъде конкретно информирана и ясна. Тези предпоставки са изпълнени, когато клиентите са избрали да получават имейл маркетинг (активно се съгласяват).

Клиентите винаги ще имат право да възразят, при поискване и безплатно, срещу обработването на лични данни, свързани с клиентите за целите на дейностите по директен маркетинг, без да е необходимо да предоставят конкретна обосновка. Клиентите могат да направят това чрез връзката „Отписване“, която ще намерят в имейлите, които получават от нас, или като се свържат с нас на info@izimedia.gr. След като клиентът не се съгласи, личните му данни вече няма да се обработват за директен маркетинг.

Маркетингът по имейл съдържа информация, която смятаме, че може да представлява интерес за нашите клиенти, като най-новите новини за нашите продукти и услуги.

 

Отговорност

 

iZi Media, както и iZi Media Group, носят отговорност и искат да могат във всеки един момент да демонстрират съответствие с GDPR, както и с нашите принципи, изложени тук. iZi Media ще поддържа записи на дейностите по обработване под своя отговорност, които съдържат информацията, изисквана от GDPR и където е приложимо, и ще предостави файловете на надзорните органи при поискване.

 

Оплаквания

 

Клиентите имат право да подадат жалба относно обработката на личните ни данни.

В малко вероятния случай клиентите да бъдат ощетени от нарушаване на техните права за защита на личните данни и iZi Media не е отговорила адекватно на жалбата, клиентите могат официално да подадат жалба до надзорните органи.

 

Промени в настоящата политика

 

Тази политика може да се подновява от време на време, напр. поради промени в съответното законодателство или промени в корпоративната структура на iZi Media. Ако бъдат направени някакви съществени промени, клиентите ще бъдат уведомени по имейл или чрез известие на уебсайта, преди промяната да влезе в сила. Насърчаваме всички наши потребители периодично да проверяват тази страница за най-новата информация относно практиките за поверителност.

Pin It on Pinterest

Share This